Belangrijke informatie


Informatie omtrent shows:

Informatie / aandachtspunten:

 • Voor de opstelling van het vuurwerk uit de arrangementen Zilver t/m Diamant geldt een veiligheidszone vanaf minimaal 40 meter rondom.
 • Binnen deze zone mogen er geen kwetsbare objecten (zoals auto’s, boten, tenten, etc.) en personen bevinden.
 • Bij een windsnelheid van windkracht 5 of hoger (>9m/s) is het afsteken van vuurwerk niet toegestaan in Nederland.
  (Dit is een wettelijke bepaling waarbij de uitspraak van toezichthouder van de Provincie altijd bindend is!)
 • Indien afgesproken dient u zelf zorg te dragen voor eventuele bewaking / dranghekken. (Afzet lint wordt door ons meegenomen)
 • Ten alle tijden dient de (grond) eigenaar / beheerder toestemming te verlenen voor het afsteken van het vuurwerk op de betreffende locatie.
 • In sommige gevallen kan de vergunningverlener (Provincie) het voorschrijven dat omwonenden schriftelijk geïnformeerd worden over het voorgenomen afsteken van het vuurwerk.
 • Binnen 250 meter mogen er zich geen paarden, koeien, e.d. in de wei staan.
  (U dient zelf de eigenaar van eventueel betreffende dieren te informeren hier over)
 • Tijdens de jaarwisseling gelden er andere tarieven(!), deze worden in overleg met u afgestemd.

Vragen? Neem direct contact met ons op!

Informatie - Denk hierbij aan afzetlint of dranghekken

Bij grotere (maatwerk) shows, gelden er andere regels;

 • Vergunningaanvraag dient minimaal 14 weken van te voren ingediend te worden.
 • Veiligheidsafstanden zijn afhankelijk van het gebruikte kaliber en soort vuurwerk.
  (Wel of geen inzet van groot kaliber vuurwerk bijv.)

Informatie - Perfect afgestemd op uw wensen!

Genoemde arrangementen zijn inclusief:

 • Het opbouwen, afsteken en het opruimen van het afgestoken vuurwerk door een gecertificeerde pyrotechnicus van ons bedrijf (+ assistentie)
 • Al het vuurwerk wordt elektronisch ontstoken
 • Verzekering (dekking €5.000.000,-)
 • Het aanvragen van de benodigde ontbrandings-toestemming of -vergunning bij de betreffende Provincie.
 • Indien van toepassing zal er door ons in samenspraak met de opdrachtgever afspraken met brandweer en/of politie worden gemaakt aangaande afzetting, toezicht en andere voorkomende zaken.
 • Eventuele aanvraag voor een benodigde evenementenvergunning dient door u zelf geregeld te worden.

Overig:

 • Alle genoemde arrangementen zijn m.u.v. 31 december en ontbranding op een van de eilanden

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!