Belangrijke informatie


Belangrijke informatie

Aandachtspunten:

 • Voor de opstelling van het vuurwerk uit de arrangementen Zilver t/m Diamant geldt een veiligheidszone vanaf minimaal 40 meter.
 • Binnen deze zone mogen er geen kwetsbare objecten en personen bevinden.
 • Bij een windsnelheid van windkracht 5 of hoger (>9m/s) is het afsteken van vuurwerk niet toegestaan in Nederland.
 • Indien afgesproken dient u zelf zorg te dragen voor eventuele bewaking / dranghekken.
  (Afzet lint wordt door ons meegenomen)
 • Ten alle tijden dient de eigenaar / beheerder toestemming te verlenen voor het afsteken van het vuurwerk op de betreffende locatie.
 • In sommige gevallen kan de vergunningverlener (Provincie) het voorschrijven dat omwonenden schriftelijk geïnformeerd worden over het voorgenomen afsteken van het vuurwerk.
 • Binnen 250 meter mogen er zich geen paarden, koeien, e.d. in de wei staan.
  (U dient zelf de eigenaar van eventueel betreffende dieren te informeren hier over)

Afzetten van de locatie

Bij grotere (maatwerk) shows, gelden er andere regels;

 • Minimaal 14 weken van te voren aan vragen.
 • Veiligheidsafstanden zijn afhankelijk van het gebruikte kaliber en soort vuurwerk.
  (Wel of geen inzet van professioneel vuurwerk etc.)

Maatwerk show

Genoemde prijzen zijn inclusief:

 • Het opbouwen, afsteken en het opruimen van het afgestoken vuurwerk door een gecertificeerde pyrotechnicus van ons bedrijf (+ assistentie)
 • Al het vuurwerk wordt elektronisch ontstoken
 • Verzekering (dekking €5.000.000,-)
 • Het aanvragen van de benodigde ontbrandings-toestemming of -vergunning bij de betreffende Provincie.
 • Indien van toepassing zal er door ons in samenspraak met de opdrachtgever afspraken met brandweer en/of politie worden gemaakt aangaande afzetting, toezicht en andere voorkomende zaken.

Overig:

 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.